Maak een resERVERING

Make a reservation

Slechts een beperkt aantal van onze plekken is online te reserveren. Zijn we niet boekbaar op het door jou gewenste tijdstip? Dan kan je altijd even bellen (020-233 82 27) of gewoon binnenlopen. 

Only a limited amount of seats are bookable online. Is there no online availability at your desired timeslot? Give us a call (+31 020 82 27) or just walk in.